• Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
      • Wyniki konkursu na najpiękniejszą ozdobę świąteczną 2018:

       ZERÓWKA

       1. Aleksandra Żurawska”Jeżyki”, Dawid Paprocki „Biedroneczki”
       2. Patryk Szostak „ Żabki”, Natalia Ćwiek
       3. Marcel Krupka „Sówki”

       I-III

       1. Lena Flis 1b, Michał Białobrzeski 1a
       2. Oliwia Mokrzycka 2 c
       3. Małgorzata Matosek 1b, Aleksander Górka 1c

       IV-VII

       1. Julia Bytniewska Va
       2. Zuzia Macios IVa, Fr
      • Ogłoszenie

       W związku z remontem przejazdu kolejowego w Woli Sufczyńskiej, w dniach od 1 do 7 grudnia 2018 roku autobus szkolny na tej trasie zaczyna kurs od Bolechówka i jest tam o godzinie:
       - Bolechówek 6:35
       - Radachówka 6:45
       - Sufczyn 6:50
       - Wola Sufczyńska 6:55 (wszystkie dzieci z Woli Sufczyńskiej dochodzą do przystanku przy skrzyżowaniu na Sufczyn i Głupiankę)
       - Głupianka 7:00

      • WIECZORNICA PATRIOTYCZNA  Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

       „Kto Ojczyźnie służy

       sam sobie służy”

       9 listopada w sali gimnastycznej zebrała się społeczność lokalna naszej małej ojczyzny. Przybyli zaproszeni goście, m.in. wójt gminy Kołbiel pan Adam Budyta, wicewójt pani Ewa Mazek, ksiądz proboszcz Krzysztof Abramowski, kombatant Armii Krajowej pan Franciszek Matosek, dyrektorzy placówek oświatowych, przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski pan Jan Ciszkowski, uczniowie z rodzicami, nauczyciele, pracownicy szkoły i mieszkańcy Kołbieli.

      • Wyniki plebiscytu na najlepszą polską piosenkę

       Szanowni Państwo,Oto wyniki plebiscytu na najlepszą polską piosenkę.

       1. ,,Rozkwitały pąki białych róż"

       2. "Polska" (Kult), "Dni, których jeszcze nie znamy" (M. Grechuta),

       3. "Kocham Wolność"( Chłopcy z Placu Broni)

       Wśród pozostałych znalazły się również piosenki rockowe, poetyckie, wojskowe, ludowe, disco polo, te starsze i nowsze.

   • Liczba wizyt

    liczba odwiedzin: 100982
    • 2018 / 2019

    • regionalny

      • Kacper Więsik 6a

      • II miejsce
      • Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe · regionalny · 2018 / 2019
      • Kacper Więsik zajął II miejsce w Powiatowym Indywidualnym Biegu Przełajowym na dystansie 1000 m. Tym samym zakwalifikował się do następnego etapu i będzie reprezentował naszą szkołę oraz powiat otwocki na szczeblu międzypowiatowym. Gratulujemy udanego startu.
    • Godziny dzwonków

     Poniedziałek 10.12.2018
    • Galeria zdjęć

     • Zakończenie roku szkolnego
     • Zabawa karnawałowa
     • Z wizytą w gimnazjum
     • Wycieczka klas 5
     • Wycieczka klas 6
     • Wycieczka 4b
     • Warsztaty przyrodnicze
     • Warszawska Syrenka
     • Uroczystość patriotyczna - Katyń
    • Tygodniowe menu

     • Poniedziałek10. 12.
     • Posiłek 1
      brak danych
     • Posiłek 2
      brak danych
     • Posiłek 3
      brak danych
     • Wtorek11. 12.
     • Posiłek 1
      brak danych
     • Posiłek 2
      brak danych
     • Posiłek 3
      brak danych
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej w Kołbieli
    • spkolbiel@kolbiel.pl
    • 25 757 30 25
    • ul. Szkolna 5
    • Kontaktując się ze Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Kołbieli wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem. Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi) Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż: a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli reprezentowana przez Dyrektora z siedzibą w Kołbieli, ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel 
Dane kontaktowe: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli ul. Szkolna 5, (05-340) Kołbiel, tel. 25 757-30-25, fax25 757-30-25, email: spkolbiel@kolbiel.pl b) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jolanta Molska-Jerin, email: iodo@kolbiel.pl c) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). d) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, 
a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). e) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym**. f) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. g) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja). h) przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. j) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana. k) W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.
   • Logowanie