Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli informuje, iż zmianie uległ numer rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w tutejszej placówce oraz za wyżywienie – to samo dotyczy również dzieci z klas I-VI korzystających z obiadów szkolnych

Od dnia 18 stycznia 2016 roku wpłat dokonujemy na następujące konto:

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli 

ul. Szkolna 5, 05-340 Kołbiel

Nr rachunku: 12 9226 0005 0055 0400 2000 0010

Rodziców, którzy nie dokonali jeszcze opłat za miesiąc styczeń 2016 roku prosimy o dokonywanie wpłat na nowy rachunek. 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wpisywanie w tytule przelewu danych dotyczących dziecka: imię i nazwisko, klasa lub oddział (w przypadku przedszkolaków) oraz placówka:


np.: Jaś Kowalski, klasa IIe, SP Kołbiel            

np.: Jaś Kowalski, oddział Żabki, SP Kołbiel    

np.: Jaś Kowalski, kl. Id, Gimnazjum Kołbiel 

Tak opisany przelew będzie łatwy do zidentyfikowania w GZEAS

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli