Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

15 lutego 2016 roku, uczniowie klasy V b i V c  przedstawili kolegom i koleżankom z klas III- VI montaż słowno- muzyczny poświęcony patronowi szkoły - Armii Krajowej. W przedstawieniu wykorzystano wiersze o żołnierzach podziemnej armii oraz wspomnienia dotyczące Kołbieli i działalności AK na tym terenie. Hasłem przewodnim programu było: ZA WASZĄ WIARĘ, KTÓRA KŁAMAĆ NIE UMIE, ZA WASZĄ MOC, KTÓRA DAŁA WAM CZYNY. Chcieliśmy przybliżyć społeczności szkolnej powody, dla których naszej szkole nadano imię Armii Krajowej oraz nazwiska i pseudonimy partyzantów z naszego terenu. W atmosferę partyzanckich dni wprowadziły nas pieśni żołnierskie śpiewane przez uczniów przy akompaniamencie akordeonu  p. Stanisława Bąka z Sufczyna.  Na zakończenie  wszyscy zebrani na sali wspólnie zaśpiewali pieśń „ Rozszumiały się wierzby płaczące”. 

Małgorzata Dróżdż, Beata Kurek, Ewa Sajdak

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli