Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Świetlica szkolna działająca przy Szkole Podstawowej w Kołbieli  ogłasza rozpoczęcie rekrutacji  dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2016/2017. 

Termin przyjmowania kart zgłoszeniowych dzieci  chętnych  do korzystania ze świetlicy w roku szkolnym 2016/2017 :

Od 10 maja do 20 maja 2016r. – karty zgłoszeniowe składają rodzice uczniów  obecnych klas  pierwszych i drugich.

Od 10 czerwca do 20 czerwca 2016r.  – karty zgłoszeniowe składają rodzice dzieci obecnych  klas „0” ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Kołbieli – ( dotyczy dzieci, które od 1 września 2016 roku będą uczniami klas pierwszych).

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej dnia 22 czerwca 2016r.

Karty zgłoszeniowe można otrzymać  w sekretariacie szkoły , u wychowawców świetlicy lub pobrać ze strony  internetowej szkoły podstawowej. Do karty zgłoszeniowej prosimy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców.

W miarę wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca odbędzie się na początku miesiąca września.  Z możliwości zapisów będą mogli skorzystać uczniowie z  pozostałych oddziałów.

Karta zapisu na świetlicę - POBIERZ

Zaświadczenie o zatrudnieniu - POBIERZ

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli