Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku. Konkurs przeprowadzany jest raz w roku i przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 z terenu gminy Kołbiel. Etap szkolny odbył się 19.04.2016r., etap gminny - 26.04.2016r. 

Cele konkursu:

Popularyzacja matematyki, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, wdrażanie do praktycznego stosowania umiejętności matematycznych, motywowanie uczniów do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych oraz mobilizowanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy, wdrażanie uczniów do wykorzystania posiadanej wiedzy przy rozwiązywaniu problemów w sytuacjach praktycznych oraz podnoszenie poziomu umiejętności stosowania wiedzy matematycznej wymaganej w II etapie kształcenia. Umiejętne korzystanie z platformy edukacyjnej, na której uczniowie rozwiązują zadania podczas etapu szkolnego. Wykorzystanie multimediów w nauczaniu. Podejmowanie decyzji współpracując w grupie. 

W etapie szkolnym udział wzięło 30 uczniów klas 4-6.Uczniowie pisali test online sprawdzający umiejętności matematyczne w macierzystych szkołach poprzez stronę internetową. Olimpiada rozgrywała się  drużynowo - nauczyciele matematyki poszczególnych szkół wytypowali dowolną liczbę zespołów 3-osobowych w składzie: 1 uczeń z kl. 4, 1 uczeń z klasy 5 i 1 uczeń z klasy 6.

W etapie gminnym każdą szkołę podstawową z terenu gminy Kołbiel reprezentowały 2 zespoły 3-osobowe. Każdy uczestnik pracował samodzielnie, wypełniając kartę z zadaniami z danego poziomu edukacyjnego.

Uczniowie klasy 4 otrzymali testy pt. „Olimpiada matematyczna 4”, uczniowie klasy 5 – „Olimpiada matematyczna 5”, a uczniowie klasy 6 – „Olimpiada matematyczna 6”.

Do konkursu na ostatnim etapie gminnym przystąpiło 6 uczniów:

  • Łukasz Ponceleusz Szkoła Podstawowa w Kołbieli kl. 4
  • Aleksander Kąkolewski Szkoła Podstawowa w Kołbieli kl. 5
  • Julia Papis Szkoła Podstawowa w Kołbieli kl.6
  • Emilia Młot Szkoła Podstawowa w Kołbieli kl. 4
  • Maja Kołak Szkoła Podstawowa w Kołbieli kl. 5
  • Natalia Piętka Szkoła Podstawowa w Kołbieli kl. 6

Wśród lauratów konkursu znaleźli się:

Julia Papis 3 miejsce w klasyfikacji klas 6

Maja Kołak 3 miejsce w klasyfikacji klas 5. 

Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników i zapraszamy na kolejną edycję. 

Więcej zdjęć w galerii

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli