Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli informuje, iż w związku z faktem, że część rodziców zdecydowało o przeniesieniu swoich dzieci do innych placówek – powstały dysproporcje w ilości dzieci pomiędzy poszczególnymi oddziałami przedszkolnymi. Dlatego też w miesiącu sierpniu br., kiedy będzie już znana ostateczna ilość wszystkich dzieci w oddziałach przedszkolnych – grupy zostaną poddane definitywnemu podziałowi.

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli