Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Prosimy o dostarczenie do dnia 30 września 2016 roku zdjęć do legitymacji. Informacja dotyczy wszystkich dzieci, które nie mają jeszcze legitymacji szkolnej, przede wszystkim jednak dzieci
z klas I.

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli