Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Tak niedawno witaliśmy z uśmiechem wakacje. A to znów nadszedł czas powrotu i spotkania. 

Dnia 1 września 2016 roku o godzinie 9.00 nastąpiła inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Uczniowie  klas 1- 6 zgromadzili się w hali sportowej przy gimnazjum, natomiast oddziały przedszkolne w małej salce gimnastycznej.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu szkolnego. Minutą ciszy uczczono poległych w obronie Ojczyzny podczas II wojny światowej.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Agata Michalczyk. Powitała przybyłych gości: Pana Wójta – Adama Budytę oraz zebranych w sali nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców.

Po ciepłych i dających otuchy słowach skierowanych do uczniów przez Panią Dyrektor głos zabrał Pan Wójt, który życzył wszystkim uczniom radości, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci. Następnie pogratulował Pani Agacie Michalczyk, której wręczył akt powierzenia pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły na następne 5 lat.

Na zakończenie Pani wicedyrektor szkoły –  Maria Święch przekazała zgromadzonym informacje o miejscu spotkania poszczególnych klas z wychowawcami.

O godz. 10.30 uczniowie, rodzice i wychowawcy uczestniczyli we Mszy Świętej w Kościele  Świętej Trójcy w Kołbieli. 

Na nowy rok szkolny życzymy wszystkim uczniom połamania długopisów podczas wędrówki na szczyt wiedzy, a nauczycielom satysfakcji i zadowolenia z pracy.

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli