Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną  z bezpieczeństwem dzieci.

W ramach edukacji w tym kierunku, 6-8 września uczniowie klas I-III uczestniczyli w spotkaniu z Policjantami Komendy Stołecznej w Warszawie.

Spotkania zostały podzielone na dwa bloki: dla klas I-III oraz IV-VI.

Najmłodszym uczniom naszej szkoły pan Policjant przedstawił i omówił zasady bezpieczeństwa obowiązujące pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym. Uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawych informacji na temat właściwego zachowania podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych i odpowiedniego oznakowania swojego ubioru oraz roweru po zmroku. Pan Policjant zaprezentował naszym uczniom ciekawą i oryginalną prezentację multimedialną dotyczącą właściwego przygotowania roweru i rowerzysty do uczestnictwa w ruchu drogowym. Uczniowie z zaciekawieniem i dużym zainteresowaniem odpowiadali na pytania przedstawione w prezentacji. Właściwe odpowiedzi potwierdzał ulubiony przyjaciel najmłodszych Sponge Bob. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy świetnie bawili się tańcząc przy wesołej piosence o ruchu drogowym.

Druga część spotkania przeznaczona była dla uczniów klas IV-VI. Poruszono tematykę związaną z odpowiedzialnością karną, jaką mogą ponieść nieletni za swoje czyny, bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w szkole oraz wszelkiego rodzaju zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego zachowania, jak również profilaktykę uzależnień i szkodliwości społecznej. Policjanci wyjaśnili co to są dopalacze, dlaczego są szkodliwe dla człowieka i jakie konsekwencje prawne mogą być w związku z posiadaniem przez młodego człowieka środków psychotropowych. Prowadzący pogadankę uświadomili uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane. 

            Zajęcia przeprowadzone przez specjalistów przyczyniają się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych oraz bezpiecznych wśród uczniów oraz wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach. 

 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli