Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Druga część spotkania przeznaczona była dla uczniów klas IV-VI. Poruszono tematykę związaną z odpowiedzialnością karną, jaką mogą ponieść nieletni za swoje czyny, bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w szkole oraz wszelkiego rodzaju zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego zachowania, jak również profilaktykę uzależnień i szkodliwości społecznej. Policjanci wyjaśnili co to są dopalacze, dlaczego są szkodliwe dla człowieka i jakie konsekwencje prawne mogą być w związku z posiadaniem przez młodego człowieka środków psychotropowych. Prowadzący pogadankę uświadomili uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane. 

            Zajęcia przeprowadzone przez specjalistów przyczyniają się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych oraz bezpiecznych wśród uczniów oraz wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach. 

 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli