Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Kołbiel uchwałą Nr XVIII/134/2016 z dnia 30 września
2016 r. ulega  zmianie opłata za dożywianie w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, dotyczy dzieci z rodzin wielodzietnych korzystających z żywienia w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.

Obowiązująca od 1 października 2016 r. opłata  będzie wynosiła 50% kosztów dożywiania w danym roku szkolnym w wymiarze dziennym za jedno dziecko. Zmiana wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały tj. 30 września 2016 r.

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli