Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Tegoroczny plener plastyczny organizowany przez Mazowiecki Zespół Krajobrazowy odbył się 1 października 2016 r. w Ośrodku edukacyjno - muzealnym  Baza „Torfy” w Karczewie. Celem spotkania było zwrócenie uwagi uczestników na piękno otaczającego świata oraz ukazanie walorów przyrodniczych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 

Naszą szkołę reprezentowały uczennice z kółka plastycznego i zespołu „Kajducki”, które wyjechały pod opieką p. Doroty Cieplińskiej i p. Grażyny Główki. Na miejscu czekały stanowiska pracy dla szkół i  profesjonalne materiały plastyczne oraz słodki poczęstunek. W trakcie pleneru dziewczynki mogły wykazać się pomysłowością i własną wizją ukazania walorów jesiennego krajobrazu. Jedną z atrakcji była możliwość zwiedzania zbiorów flory i fauny MPK. Plener zakończył się wspólnym pozowaniem do zdjęć. A jakie dzieła powstały w trakcie pleneru to zobaczycie sami.            

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli