Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

13 października 2016 roku był jednym z bardziej uroczystych w szkole dni. Od rana panowała atmosfera ogólnej radości. Uczniowie starali się okazać swoim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi uznanie, sympatię i wdzięczność. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Pani Dyrektor Agata Michalczyk złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

Także Samorząd Uczniowski przygotował dla wszystkich piękne i wzruszające życzenia oraz słodki poczęstunek w postaci tortu.

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli