Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Uczniowie z klas IV – VI mogli wziąć udział w konkursie wiedzy p.t.  „Torfowiska z bliska”.             W etapie szkolnym uczestniczyło 20 uczniów, którzy pisali test składający się 20 pytań. Zagadnienia dotyczyły typów i roli torfowisk oraz charakterystycznych gatunków flory i fauny występującej w tym środowisku.

 Do etapu powiatowego zakwalifikowały się dwie osoby  o najwyższej punktacji:  Weronika Soszyńska i Igor Rogowski z klasy VI a. Etap parkowy dla szkół podstawowych odbył się                    8 listopada w PMDK w Otwocku. Wzięło w nim udział 27 uczniów, którzy zmagali się z częścią teoretyczną i praktyczną. Należy zauważyć, że tematyka tegorocznego konkursu okazał się bardzo trudna dla dzieci.

 Koordynatorem konkursu na etapie szkolnym był nauczyciel przyrody p. Dorota Cieplińska.

 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli