Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Torfowiska z bliska – konkurs o torfowiskach” – XXIV edycja konkursu przyrodniczego MPK im. Czesława Łaszka

Kolejna edycja konkursu dla uczniów szkół podstawowych miała na celu: poszerzenie wiedzy na temat torfowisk i sposobów ich ochrony na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego,  zapoznanie z charakterystycznymi roślinami i zwierzętami żyjącymi na torfowiskach oraz zachęcenie uczniów do terenowych obserwacji przyrodniczych. 

Organizatorzy zaproponowali dwie kategorie konkursowe: konkurs plastyczny -  klasy I –III  „Mieszkańcy torfowisk” oraz klasy IV – VI „Barwy torfowisk”. Do II etapu zakwalifikowano trzy prace uczniów: Bartosza Majewskiego z kl. II d, Zuzanny Dróżdż z kl. III a oraz Piotra Krasińskiego z kl. IV a.

Uczniowie z klas IV – VI mogli wziąć udział w konkursie wiedzy p.t.  „Torfowiska z bliska”.             W etapie szkolnym uczestniczyło 20 uczniów, którzy pisali test składający się 20 pytań. Zagadnienia dotyczyły typów i roli torfowisk oraz charakterystycznych gatunków flory i fauny występującej w tym środowisku.

 Do etapu powiatowego zakwalifikowały się dwie osoby  o najwyższej punktacji:  Weronika Soszyńska i Igor Rogowski z klasy VI a. Etap parkowy dla szkół podstawowych odbył się                    8 listopada w PMDK w Otwocku. Wzięło w nim udział 27 uczniów, którzy zmagali się z częścią teoretyczną i praktyczną. Należy zauważyć, że tematyka tegorocznego konkursu okazał się bardzo trudna dla dzieci.

 Koordynatorem konkursu na etapie szkolnym był nauczyciel przyrody p. Dorota Cieplińska.

 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli