Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Dnia, 7 grudnia 2016 roku odbył się apel dla uczniów naszej szkoły dotyczący selektywnej zbiórki odpadów.

Podczas krótkiej lekcji edukacji ekologicznej dzieci uświadomiły sobie, w jaki sposób i dlaczego należy segregować odpady, przypomniały sobie pojęcia: recykling, segregacja odpadów, sortowanie, rozpoznawały pojemniki do selektywnej zbiórki i umieszczały śmieci do odpowiednich pojemników, np. szklaną butelkę do pojemnika „szkło”.

Uczniowie uświadomili sobie, w którym momencie przedmioty stają się odpadami.

 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli