Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Uczniowie naszej szkoły już po raz piąty wzięli udział w Powiatowym Konkursie Palm Wielkanocnych organizowanym przez Publiczne Gimnazjum im. Oskara Kolberga w
Kołbieli. Honorowy Patronat nad Konkursem objął Starosta  Powiatu Otwockiego.           

 Celem Konkursu było: 

  • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą; 
  • pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; 
  • rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży; 
  • przekaz wartości i tradycji ludowej; 
  • integracja społeczności lokalnej; 
  • promocja dorobku kulturowego. 

Konkurs został przeprowadzony w pięciu kategoriach wiekowych:

I    dzieci przedszkolne – honorowy patronat Dyrektora PMDK w Otwocku;

II   uczniowie klas 1 – 3 - honorowy patronat Prezesa Izby Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego;

III  uczniowie klas 4 – 6 - honorowy patronat Wójta Gminy Kołbiel;

IV  uczniowie gimnazjum - honorowy patronat Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Kołbieli;

V  młodzież ponadgimnazjalna i dorośli - honorowy patronat Prezydenta Miasta Otwock.


Z naszej szkoły na Konkurs wpłynęło 28 prac z klas 1 - 6 i oddziałów przedszkolnych.

 Oto wyniki naszych uczniów w V Powiatowym Konkursie Palm Wielkanocnych:   

w kategorii klas  1 - 3:

    I miejsce Lena Piętka  kl.2a     opiekun  p. Ewa Możdżonek      

w kategorii klas 4 - 6:

    Wyróżnienie: Milena Michalska  kl. 4b   opiekun   p. Katarzyna Barcikowska - Żaczek

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli