Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Obchody Dnia Ziemi przypadają 22 kwietnia i mają na celu zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, których konsekwencje będą ponosić przyszłe pokolenia. Każdy z nas powinien pochylić się nad losem naszej planetyi i zrobić choć mały krok, aby zachować jej piękno. Działania edukacyjne prowadzone wśród dzieci zwiększają szanse na przetrwanie różnorodności organizmów żywych i źródeł energii nieodnawialnej.

W naszej szkole obchody Święta Ziemi trwały od 19 do 28 kwietnia 2017r.  Zarówno przedszkolaki,  jak i uczniowie klas I – VI podjęli różne działania promujące ochronę środowiska. W trakcie zajęć edukacyjnych nasi wychowankowie przygotowywali scenki, plakaty i gazetki ekologiczne. Obchodzili „zielony dzień”, w czasie którego robili sałatki witaminowe. Oglądali filmy o tematyce ekologicznej. Przedstawiali piękno przyrody pisząc wiersze i tworząc ilustracje. Porządkowali teren wokół szkoły. Poznawali zasady prawidłowej segregacji odpadów.  Uczestniczyli w lekcjach terenowych poznając zbiorniki wodne, rośliny i zwierzęta najbliższej okolicy. Brali udział w grach i konkursach przyrodniczych. Uczestniczyli w warsztatach na temat gatunków zagrożonych wyginięciem.

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli