Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018 – 4 września 2017 r. 

Godz.9.00 – Msza św. w  kościele;

Godz.9.50 – uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego w oddziałach przedszkolnych
(mała salka gimnastyczna);

Godz. 10.00 – uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego kl. I – VII i klasy gimnazjalne
(duża sala gimnastyczna).

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli