Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Społeczność szkolna rozpoczęła nowy rok pełna energii, nowych sił i planów.  Decyzją Rady Gminy Kołbiel Publiczne Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli z dniem 1 września zostało włączone do sąsiadującej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli. Uroczyste rozpoczęcie było więc pierwszym spotkaniem w tak poszerzonym składzie. 

Podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego, pani Dyrektor Agata Michalczyk, serdecznie powitała oddziały przedszkolne, nowych uczniów klas I, dotychczasowych uczniów szkoły podstawowej  oraz młodzież gimnazjalną. Pani Agata Michalczyk powitała także  wójta Gminy Kołbiel oraz wszystkich pracowników, kadrę kierowniczą i rodziców. W swoim przemówieniu pani Dyrektor przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące organizacji roku szkolnego i życzyła  owocnej pracy i sukcesów w nowym roku szkolnym. Kołbielska podstawówka rozpoczęła pracę w licznym gronie: ponad sześciuset uczniów – w 30 oddziałach, począwszy od oddziałów przedszkolnych do klas gimnazjalnych, 61 nauczycieli oraz 24 pracowników obsługi i administracji. 

Do dzieci i młodzieży z najlepszymi życzeniami na kolejny rok szkolny zwrócił się także gość – Pan Adam Budyta. Przekazał on naszym uczniom najlepsze życzenia na nowy rok szkolny, wiary we własne możliwości i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. 

4 września był wyjątkowym przeżyciem dla wszystkich pierwszoklasistów, którzy zostali szczególnie uroczyście powitani i przedstawieni wszystkim zgromadzonym z imienia i nazwiska. Pani Dyrektor i wychowawczynie klas I przygotowały dla dzielnych pierwszaków drobne upominki. Opiekę nad uczniami klas I objęły: p. Elżbieta Budyta, p. Teresa Zawada i p. Maria Święch. Pierwszoklasiści otrzymali życzenia, aby lata nauki były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale także czasem rozwijania i doskonalenia talentów, zawierania nowych przyjaźni, wspaniałych doświadczeń i niezwykłych przygód.  

Pełni nadziei na rok obfity w sukcesy i wspaniałe doświadczenia, zabieramy się do pracy!!!

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli