Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

101 uczniów z klas gimnazjalnych sprawuje honorowy patronat nad Dębowym Lasem Pamięci. 18 września młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w uroczystościach przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948” w Celestynowie. 

Wrześniowa uroczystość zgromadziła wyjątkowych gości. Do Celestynowa przybyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,  Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, prezydent miasta Otwocka i Karczewa, wójtowie okolicznych gmin oraz poczty sztandarowe szkół z powiatu otwockiego. Obecna była także Wojskowa Asysta Honorowa Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych oraz Orkiestra Wojskowa z Dęblina.

Spotkanie ku czci poległych rozpoczął Nadleśniczy Artur Dawidziuk, który powitał zgromadzonych gości. Pan Nadleśniczy wyraził radość, że w tej ważnej patriotycznej uroczystości uczestniczy licznie zgromadzona młodzież naszej szkoły. Następnie kapelan leśników odprawił mszę świętą polową. Kolejnym, przejmującym punktem uroczystości było odśpiewanie hymnu państwowego oraz hymnu leśników a także apel poległych WAH i salwa honorowa. Po przemówieniach goście złożyli wieńce i kwiaty przy pomniku upamiętniającym zmarłych leśników. Delegacja naszej szkoły, z panią wicedyrektor Anną Piętką, również oddała hołd poległym. Gimnazjaliści przy 101 dębach zapalili znicze jako symbol pamięci.

Ostatnim punktem uroczystości była część artystyczna pt. „Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż” przedstawiona przez oddziały gimnazjalne naszej szkoły. Młodych aktorów oraz chór przygotowała pani Katarzyna Galas i pani Małgorzata Żelazowska. Młodzież przybliżyła nam historie leśnika, którego spokojne życie rodzinne przerwała tragedia wojny. Nasi uczniowie wzruszyli niejednego widza i zebrali gromkie brawa. Po chwilach zadumy nad losem pokoleń wojny wszyscy goście udali się na prawdziwą wojskową grochówkę. Najedzeni i wzbogaceni o nowe doświadczenia wróciliśmy do domów. 

 

Anna Piętka

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli