Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Logopeda: 

p. Agata Michalczyk,
p. Aneta Rosochacka-Wykieł
p. Katarzyna Galas
p. Magdalena Plata-Starosz
p. Wioletta Domańska-Gańko (zwolnienie)

Dni pracy logopedy:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

p. Agata Michalczyk

p. Aneta
Rosochacka-Wykieł

p. Katarzyna Galas

p. Agata Michalczyk

p. Katarzyna Galas

p. Magdalena
Plata-Starosz

View the embedded image gallery online at:
http://spkolbiel.pl/index.php/logopeda#sigFreeId7839934e79

Mowa pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Jej zaburzenia mogą spowodować nie tylko trudności w komunikowaniu się, ale również nieprawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz niepowodzenia szkolne. Prawidłowa komunikacja jest narzędziem w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć. Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w szkole. Kluczowe jest więc kształtowanie mowy oraz prawidłowych wzorców mowy od najmłodszych lat.

Zajęcia logopedyczne są środkiem pomocy dziecku. Ich treści, formy, metody muszą być maksymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i skierowane na wyeliminowanie wykrytych w mowie nieprawidłowości. Dlatego też zajęcia prowadzone są w większości przypadków indywidualnie.

W cotygodniowych spotkaniach z logopedą uczestniczą wszystkie dzieci, zarówno te z oddziałów przedszkolnych, jak też starsze. Terapia rozpoczyna się już w przedszkolu i kontynuowana jest tak długo, jak długo wymaga tego dane dziecko.

Celem zajęć jest:

  • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.
  • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
  • Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
  • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w  toku ćwiczeń.
  • Usprawnianie techniki czytania i pisania.
  • Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.

Realizacja programu oraz osiągnięcie założonych w nim celów wymaga doboru odpowiednich treści, metod i form pracy oraz zastosowania szerokiej palety pomocy dydaktycznych. W trakcie przebiegu zajęć respektowane są zalecane zasady terapii, między innymi: zasada stopniowania trudności, indywidualizacji pracy, ćwiczeń pod kontrolą słuchu, pracy małym nakładem sił, systematyczności, krótkich i częstych powtórzeń oraz odpowiedniej kolejności wywoływania zaburzonych głosek.

Podczas zajęć prowadzone są różnorodne ćwiczenia i zabawy: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe, leksykalne, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy. Poprzez pokaz i objaśnienia dotyczące ułożenia narządów artykulacyjnych dzieci uczą się poprawnego wymawiania głosek.

Bardzo ważną rolę w procesie terapeutycznym odgrywają rodzice i opiekunowie. Na zajęciach są oni instruowani, jak pracować z dzieckiem w domu. Dzieci dostają na każdych zajęciach materiał do pracy w domu. To właśnie systematyczna praca w domu przyczynia się w 90% do sukcesów terapii.

Rodzice są zapraszani na dni otwarte, podczas których mogą dowiedzieć się o postępach swoich pociech oraz zapytać o ewentualne wątpliwości.
Również nauczyciele i wychowawcy są informowani o postępach dzieci a także uczulani, na co powinni zwracać uwagę i w jaki sposób poprawiać dziecko oraz czego oczekiwać.

Wspólne zabawy i gry logopedyczne dostarczają dzieciom wiele radości i zadowolenia z osiągniętego sukcesu, jakim jest prawidłowa wymowa.

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli