Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Wsparcie dziecka w przezwyciężaniu trudności, jakie może napotkać  w trakcie nauki jest nieocenione. W przypadku języków obcych niewielkie jest  znaczenie, czy rodzice posługują się danym językiem czy nie.  Wystarczy zainteresowanie i kilka dobrych wskazówek. 

Pierwszy etap, czyli tzw. edukacja wczesnoszkolna /kl. I-III/ to oswajanie dziecka z językiem obcym. Dzieci uczą się słownictwa związanego z ich najbliższym otoczeniem- szkoła, dom, rodzina, przyjaciele, przyroda, zwierzęta, zainteresowania. Nauka odbywa się poprzez słuchanie historyjek, odgrywanie scenek, śpiewanie piosenek, zapamiętywanie wyrazów.

Drugi etap edukacyjny- kl. IV- VI- to również wzbogacanie słownictwa, sytuacje dialogowe, czytanie ze zrozumieniem , by zrozumieć sens ogólny tekstu lub by wyszukać informacje szczegółowe, tworzenie prostych form wypowiedzi pisemnej oraz równoczesne poznawanie reguł gramatycznych.

Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc rodzicom kontrolować i jednocześnie stymulować proces przyswajania wiedzy. Ale przede wszystkim, za pomocą nowoczesnych i atrakcyjnych dla dzieci środków, zachęcić do nauki języka obcego.

1. Do  każdego nowoczesnego kursu nauki języka obcego są dołączone płyty CD. Można je zainstalować na komputerze . Wtedy istnieje możliwość ćwiczenia materiału leksykalnego i gramatycznego w domu- dotyczy zwłaszcza klas IV – VI.  W przypadku klas młodszych są to głównie piosenki.

2. Rodzice dzieci korzystających z kursów wydawnictwa Oxford University Press  znajdą dodatkowe atrakcyjne gry i zabawy wspomagające uczenie na stronie:

https://elt.oup.com/student/treetopsfunzone/?view=Standard&mode=hub&cc=pl&selLanguage=pl 

https://elt.oup.com/student/stepsfunzone/?view=Standard&mode=hub&cc=pl&selLanguage=pl 

3. Nie każde dziecko uczy się w ten sam sposób.  Niektóre dzieci lepiej zapamiętują , gdy słuchają, inne wtedy, gdy widzą, jeszcze inne gdy widzą i słyszą , a pozostałe gdy skaczą i śpiewają lub tańczą lub gdy wszystko robią jednocześnie.  Rolą rodziców i nauczycieli jest pomóc dzieciom znaleźć najlepszy sposób uczenia się. Ale by do tego doszło , trzeba dzieciom stworzyć różne możliwości. W przypadku, gdy dziecko lepiej zapamiętuje kanałem słuchowym należy stworzyć jak najwięcej okazji do słuchania- piosenki, filmy, rozmowy online z obcokrajowcami, słuchanie audiobooków w oryginale, powtarzanie z dziećmi słówek. 

Jeśli dziecko zapamiętuje więcej kanałem wzrokowym można je zachęcić do tworzenia własnych słowniczków, korzystania z tradycyjnych słowników w wydaniu książkowym, zapisywania nowych wyrazów bądź fraz, używania karteczek samoprzylepnych /np. w pokoju na oznaczenie mebli, przyborów, tworzenia własnych map myśli, opisywania rzeczy oraz oczywiście czytania drukowanych form wypowiedzi- internet, książki, gry i zabawy słownikowe, gazety. Można skusić się na nawiązanie korespondencji w języku obcym- Facebook oferuje taką możliwość. Proszę jednak pamiętać o kontroli rodzicielskiej.

W przypadku kombinowanych  inteligencji uczenia się warto zachęcić dziecko do jak najszerszych form ćwiczeń- jednocześnie wzrokowych, słuchowych i ruchowych.

4. Obecny poziom rozwoju technologii pomaga w nauce języka obcego. Każdy niemal posiada dostęp do internetu i DVD. 

Oglądanie filmów w oryginale- na początku z napisami, w późniejszym, bardziej zaawansowanym etapie, bez napisów,  pomoże dzieciom rozumieć to, co oglądają. Jest to możliwe nawet w przypadku kreskówek.

5. Nie należy zapominać o tradycyjnej metodzie uczenia się- powtarzanie, przepisywanie, czytanie- ale oczywiście w rozsądnych granicach. 

6. W przypadku młodszych dzieci znakomicie sprawdzi się forma zabawy- zgaduj –zgadula, co to jest, powiedz mi… Nie należy przy tym zniechęcać się, gdy dziecko nie wie bądź zapomni. Tym bardziej nie powinno się wyśmiewać , gdy nie mogą sobie poradzić. Przed taką zabawą warto przejrzeć książkę dziecka, samodzielnie lub wspólnie z dzieckiem, by wiedzieć w jakim zakresie materiału poruszać się.   Naszym zadaniem- Państwa i dzieci – jest zachęcić dzieci i wspierać je, a nie zniechęcać.

Listę przydatnych stron internetowych zachęcających do nauki języków obcych znajdą Państwo tutaj: 

Język angielski:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 

http://www.digitaldialects.com/English.htm - słówek dużo, słowniczki obrazkowe, z wymową

http://www.elllo.org/ -  dużo słuchania z kontekstem, tekst do wglądu, poza tym gry

http://www.learningchocolate.com/ - dużo słownictwa pogrupowanego tematycznie, ze świetną wymową- ale akcent  amerykański- i zróżnicowanymi ćwiczeniami

http://www.languageguide.org/english-uk/vocabulary/ - słowniczek obrazkowy z wymową, są też inne języki w tym j. rosyjski

http://lingro.com/ - słownik 

http://lyricstraining.com/ -  zabawa z piosenkami

http://etc.usf.edu/lit2go/ - do ściągnięcia wybrana poezja i literatura, wyszukiwanie wg tytułów i autorów, lub poziomu czy tematyki

Język rosyjski:

http://www.superkid.pl/ rosyjski-dla-dzieci-online

www.skazka.com.ru  

http://bajki.juniora.pl/bajki_rosyjskie/bajki_rosyjskie01a.html 

www.moskva.ru  

http://list.mail.ru/catalog/10267.html 

http://schools.techno.ru  

http://ruslit.ioso.ru/kir_meph.htm  

www.virtualcard.ru  

www.spb.ru 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli