Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Psycholog szkolny: p. Katarzyna Smolak-Cichecka

Godziny pracy psychologo szkolnego 2017/2018:

poniedziałek wtorek środa  czwartek piątek  

7.30 - 17.00

14.30 - 16.30

7.30 - 16.30

-

7.30 - 17.00

 

Psycholog dla dzieci:

- wsparcie w trudnościach adaptacyjnych,  pomoc w poprawie relacji z rówieśnikami, budowanie dobrej samooceny, nauka radzenia sobie z emocjami;

- formy pracy: rozmowa wspierająca, play therapy, socjoterapia z elementami choreoterapii, relaksacja, elementy terapii behawioralnej;

Psycholog dla rodziców:

- konsultacje w zakresie problemów wychowawczych, z nauką i innych trudności zauważanych u dziecka;

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli