Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Działalność Rady Rodziców

Zabawa karnawałowa, która odbyła się 6 lutego w naszej szkole opłacona była z funduszu Rady Rodziców.

1 grudnia 2016r  odbyło się zebranie Rady Rodziców, na którym przekazane zostały pieniądze /zebrane w czasie Pikniku Rodzinnego 5.VI.2016r./ na zakup sprzętu do pracowni komputerowej.

     W sumie z funduszu Rady Rodziców zakupiono dla naszych dzieci 4 komputery na kwotę  9 431,64 zł.

Stan początkowy na dzień 01.09.2015 - 1169.09zł

Stan końcowy na dzień 19.09.2016 -10305.19zł

Wydatki:

1. Książki, nagrody, dyplomy - 3708.43zł

2. Koncert, teatrzyki, upominki na bal karnawalowy - 2830.03zł

3. Wpłaty na RR - 9126,64 zł

4. Piknik rodzinny

- wpłaty od sponsorów 3200 zł

- wpłata po zakończonym pikniku 2430,50 zł

5. Opłata za prowadzenie rachunku - 72 zł

6. Prowizje bankowe - 12zł

7. Kapitał odsetkowy - 0,42gr

Już od paru lat naszą szkołę odwiedza Orkiestra Dni Naszych. Dzieci uwielbiają te spotkania: razem z artystami śpiewają, biorą udział w skeczach, bawią się a przy okazji (a może przede wszystkim) uczą. W tym roku koncert odbył się w październiku i sponsorowany był  z funduszu Rady Rodziców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom,  którzy pomogli w przygotowaniu Pikniku Rodzinnego.

        Angażując własne siły i umiejętności po raz kolejny mogliśmy włączyć się w jego organizację. Dzięki Państwa pomocy Piknik był doskonałą okazją do integracji szkoły i rodziców w miłej atmosferze, a co najważniejsze - dzieciom przyniósł mnóstwo radości. 

Dziękujemy

Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli