Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców można dokonać w każdej chwili w ciągu roku w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio  na konto: 


30 9226 0005 0055 0299 2000 0010


(z podaniem w tytule przelewu  imienia i nazwiska dziecka oraz klasy)

 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli