Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli wzorem ubiegłego roku, uprzejmie informuje, iż od dnia 4 kwietnia 2017 roku rozpocznie się rekrutacja dzieci 6-letnich (urodzonych w 2011 r.) do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w tutejszej placówce oraz rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2017/2018 r.

Jednocześnie informujemy, iż dla dzieci 5-letnich (urodzonych w 2012r) również przewidziane zostały miejsca w oddziałach przedszkolnych tutejszej szkoły.

Rekrutacja odbywać się będzie w następujący sposób:

  • dzieci sześcioletnie zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły składają „Zgłoszenie dziecka do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”
  • dzieci pięcioletnie składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych ”
  • dla dzieci siedmioletnich przygotowane zostało „Zgłoszenie dziecka do realizacji obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej”

Przedmiotowe druki są do pobrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w godz. 8:00 – 16:00.

Szczegóły zasad przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej znajdują się na stronie Gminy Kołbiel: www.kolbiel.pl  

Pierwszy etap rekrutacji prowadzony będzie w terminie od 04.04.2017r do 14.04.2017r.

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli