Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Świetlica szkolna działająca przy Szkole Podstawowej w Kołbieli ogłasza rozpoczęcie rekrutacji dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018.

Termin przyjmowania kart zgłoszeniowych dzieci chętnych do korzystania ze świetlicy szkolnej  w roku szkolnym 2017/2018 :

Od 10 maja do 20 maja 2017r. – karty zgłoszeniowe składają rodzice uczniów obecnych klas pierwszych i drugich.

Od 10 czerwca do 20 czerwca 2017r. – karty zgłoszeniowe składają rodzice dzieci obecnych klas „0” ze Szkoły Podstawowej w Kołbieli – ( dotyczy dzieci, które od 1 września 2017 roku będą uczniami klas pierwszych).

Wypełnione karty zgłoszeniowe wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu rodziców składamy w sekretariacie Szkoły Podstawowej.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej

dnia 21 czerwca 2017r.

Karty zgłoszeniowe można otrzymać w sekretariacie szkoły , u wychowawców świetlicy lub pobrać ze strony internetowej szkoły podstawowej. Do karty zgłoszeniowej prosimy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców.

W miarę wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca odbędzie się na początku miesiąca września. Z możliwości zapisów będą mogli skorzystać uczniowie z pozostałych oddziałów.

Karta zgłoszenia do świetlicy - POBIERZ

Zaświadczenie o zatrudnieniu - POBIERZ

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli