Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

W sekretariacie pracuje Pani Honorata Płochocka.

Telefon: 25 757 30 25, fax 25 757 30 25.

W sekretariacie szkoły można m.in.: uzyskać informacje na temat organizacji pracy szkoły, podstemplować legitymację szkolną, wyrobić legitymację lub jej duplikat w przypadku zniszczenia lub zgubienia dokumentu, dokonać zapisu dziecka do pierwszej klasy lub zerówki, a także przepisać dziecko z innej placówki do naszej szkoły.

Jeśli jest to konieczne, uczeń może zadzwonić z sekretariatu do rodziców lub opiekunów.

W sekretariacie można też uzyskać niezbędą pomoc ze strony dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

Sekretariat szkoły czynny jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli