Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Zapisy na dożywianie w stołówce szkolnej

Jadłospis na tydzień 18.06 - .21.06.2018 r. - pobierz (pdf)

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej, Gimnazjum Publicznego im. Oskara Kolberga, nauczyciele obu placówek oraz pracownicy administracyjni, emeryci i renciści - byli pracownicy szkoły, inne osoby w szczególnie uzasadnionych przypadkach wnoszący opłaty indywidualne.

Do korzystania ze stołówki uprawnieni są również uczniowie, których dożywianie finansuje GOPS. Chętni do korzystania wdanym roku szkolnym z dożywiania, dokonują zapisów w terminie od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do dnia 15 września w danym roku szkolnym.

Zapisy w późniejszych terminach będą możliwe tylko w szczególnych przypadkach lub małej liczby osób korzystających z dożywiania.

Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej, kierownika świetlicy, intendenta szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

Opłatę za obiady należy uiszczać na konto bankowe o numerze:
(UWAGA NOWY NUMER RACHUNKU)

12 9226 0005 0055 0400 2000 0010

do 10 dnia każdego miesiąca żywieniowego /powtarzające się opóźnienia w regularnym uiszczaniu opłat będą podstawą do skreślenia z listy osób korzystających z dożywiania /. 

Cena jednego posiłku - 4,50 zł  (cztery złote pięćdziesiąt groszy)

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli