Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców. W roku szkolnym 2016/2017 do świetlicy zapisanych jest 160 uczniów z klas I- III oraz 20 uczniów z klas IV-VI

ŚWIETLICA  W ROKU SZK. 2015/2016 CZYNNA JEST CODZIENNIE W GODZINACH:

poniedziałek wtorek środa  czwartek piątek  

7.00 - 9.50

11.30 - 16.30

7.00 - 9.50

11.30 - 16.30

7.00 - 9.50

11.30 - 16.30

 7.00 - 9.50

11.30 - 16.30

7.00 - 10.50

12.30 - 16.30

Opiekę nad wychowankami sprawują:

Kierownik świetlicy p. Andrzej Wielgołaski, p. Katarzyna Barcikowska- Żaczek, p. Beata Kurek, p. Marcin Bąbel, p.Joanna Jesion, p.Grażyna Sujak, p. Beata Prokurat, p. Teresa Zawada, p. Sylwia Piętka, p.Dorota Rosłaniec, p. Beata Badurek.

Cele i zadania Świetlicy szkolnej:      

W całej palecie różnorodnych zajęć, które prowadzone są w świetlicy dzieci mogą odnaleźć zawsze coś dla siebie, dostosowanego do swoich umiejętności, zainteresowań i uzdolnień.

Pracując z dziećmi w świetlicy poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących kształtujemy w nich umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, często pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego, a przede wszystkim rozwijamy w nich zdolność do twórczego wysiłku.

Głównymi zadaniami, jakie staramy się realizować to:

•    stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa, 

•    zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego, 

•    rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

•    pomoc uczniom przejawiającym braki w  opanowaniu podstaw programowych

W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia: 

•    plastyczne, 

•    czytelnicze, 

•    żywego słowa, 

•    zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;

•    zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec;

•    zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe

•    zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy

•    zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek 

i programów dla dzieci;

•    realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

•    zajęcia metodą origami

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli