Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

DNI OTWARTE

  1. 15 XI 2017 r. - klasy I-VII  i oddziały gimnazjalne - 17.00 - 18.00
  2. 22 XI 2017 r. - oddziały przedszkolne - 17.00 - 18.00
  3. 11 IV 2018 r. - klasy I-VII  i oddziały gimnazjalne - 17.00 - 18.00
  4. 26 IV 2018 r. - oddziały przedszkolne - 17.00 - 18.00
  5. 16 V 2018 r. -  klasy I-VII i oddziały gimnazjalne – zapoznanie z proponowaną oceną roczną

ZEBRANIA Z RODZICAMI   kl. I - VII i oddziały gimnazjalne

  1. 20 IX 2017 r. - organizacja roku szkolnego 2017/2018. - 17.00
  2. 20 IX 2017 r. -  zebranie Rady Rodziców - 18.30
  3. 11 I 2018 r. – podsumowanie półrocznej pracy dydaktyczno–wychowawczej - 17.00

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli