Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

19.10.2017 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy zorganizował międzyszkolne warsztaty fotograficzne w Kazimierzu Dolnym. Prowadzącymi zajęcia byli pani Katarzyna Zawadzka oraz pan Mariusz Wróblewski. Tematem jesiennych warsztatów był portret oraz fotoreportaż. Udostępnione zdjęcia przedstawiają prace portretowe wykonane przez prowadzących oraz młodzież z "Mechanika", SP im. Armii Krajowej z Kołbieli (uczniowie oddziałów gimnazjalnych), LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej oraz z ZSE w Mińsku Mazowieckim. Czas, który wspólnie spędziliśmy był nie tylko okazją do nauki fotografii ale i dobrej zabawy.

Tegoroczna XXV edycja konkursu, którego organizatorem był Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku, odbyła się w październiku. Celem głównym było zgłębienie wiedzy na temat różnorodności ekosystemów leśnych, sposobów ochrony pomników przyrody znajdujących się na terenie MPK oraz poszerzenie wiedzy z zakresu wykorzystania drzewostanu. 

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: szkolnym i parkowym. Uczniowie klas IV – VI ( 20 osób), w dniu 3 października 2017r. wzięli udział w teście wiedzy p.t.: „Wszystko o drzewach”. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat: budowy zewnętrznej i wewnętrznej drzew; znajomością chorób i szkodników drzew oraz funkcją jaką pełnią w ekosystemie. Najwyższą punktację otrzymali: Julia Długosz kl. V a, Kacper Przybysz kl. V b oraz Bartosz Obłoza kl. VI a. W wyniku dogrywki do etapu parkowego zakwalifikowali się: Julia Długosz i Kacper Przybysz.

Czytaj więcej...

17 października nasza szkoła gościła księdza arcybiskupa Henryka Hosera. Arcybiskup przeprowadzał wizytację kołbieskiej parafii i przy tej okazji odwiedził najważniejsze instytucje naszej miejscowości. Abp wraz z księdzem proboszczem Krzysztofem Abramowskim odbyli rozmowę z panią dyrektor Agatą Michalczyk i wiecedyrektorami szkoły. Księża interesowali się problemami dzieci i młodzieży a także wypytywali o nauczycieli i pracowników szkoły.

Następnie Abp Hoser postanowił odwiedzić naszych uczniów na lekcji. W klasie II a, podczas lekcji religii z p. Adamską, rozmawiał z dziećmi o Świętym Janie Pawle II. Postanowił także spotkać się ze starszą młodzieżą, dlatego odwiedził klasę gimnazjalną II a na lekcji języka polskiego z p. Rusiecką-Kędziora. Gimnazjalistów wypytywał o świętą Rodzinę ale także sprawdził ich wiedzę z polskiej gramatyki. Młodzież musiała wykazać się wiedzą dotyczącą części mowy i budowy zdania. Wszystkich uczniów biskup Hoser pobłogosławił i wręczył pamiątkowe obrazki.

W dniu 13.10.2017 (piątek) w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o  Janie Pawle II z okazji XXXIX rocznicy wyboru na papieża. Nagrodą za poprawne rozwiązania była pyszna papieska kremówka. W konkursie oprócz uczniów wzięli udział  również nauczyciele. Organizatorami byli katecheci z naszej szkoły p. Mirosawa Adamska, Zofia Macios, Mariusz Wróblewski. Sponsorem nagród był szkolny sklepik pod opieką p. Małgorzaty Żelazowskiej.

Gratulujemy!  

W środę, w piękny słoneczny dzień 18 października 2017 roku koła regionalne i plastyczne wraz z opiekunami p. Alicją Pacek i p. Anną Piotrowską - Pyrą przeniosły się do barwnego świata mazowieckiej wsi w Sierpcu. Było to kolorowe miejsce dosłownie i w przenośni, ponieważ muzeum zaskoczyło nas niezwykłymi zbiorami, a piękna, polska, złota jesień roztaczała dookoła swoje najrozmaitsze barwy. 

Najpierw uczniowie z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w warsztatach wycinanki, podczas których pani przewodniczka w bardzo przystępny sposób opowiedziała o tradycyjnej formie wycinanki sannickiej. Każdy mógł samodzielnie wykonać wyklejankę według gotowego wzoru lub własnego pomysłu.

Czytaj więcej...

101 uczniów z klas gimnazjalnych sprawuje honorowy patronat nad Dębowym Lasem Pamięci. 18 września młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w uroczystościach przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939-1948” w Celestynowie. 

Wrześniowa uroczystość zgromadziła wyjątkowych gości. Do Celestynowa przybyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,  Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, prezydent miasta Otwocka i Karczewa, wójtowie okolicznych gmin oraz poczty sztandarowe szkół z powiatu otwockiego. Obecna była także Wojskowa Asysta Honorowa Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych oraz Orkiestra Wojskowa z Dęblina.

Czytaj więcej...

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli