Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

9:00 – Msza św.

10:00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Oddziały przedszkolne – w swoich salach 

Klasy I-VI – sala gimnastyczna  

W maju uczniowie klas „0” -II uczestniczyli w spotkaniu z dietetykiem - panią Anną Kuczkin. Opowiedziała ona uczniom, jak należy zdrowo się odżywiać. Zaprezentowała i omówiła piramidę zdrowego żywienia, opowiedziała co jeść, aby dobrze się uczyć. Potwierdziła, że najważniejszym posiłkiem jest śniadanie, które daje nam siłę na pierwsze godziny lekcyjne. Zachęcała uczniów do picia wody, która jako jedyna jest zdrowym napojem. Zajęcia zakończyły się wspólną degustacją soku jabłkowego, który uczniowie wykonali samodzielnie. 

Dziękujemy pani Annie Kuczkin za cenne wskazówki dotyczące zasad zdrowego odżywiania oraz firmie Uzimex za zorganizowanie tego spotkania.

W dniach 3 - 31 lipca 2017r w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli będzie zorganizowany dyżur dla dzieci, które potrzebują opieki z uwagi na pracę obojga rodziców.

Zainteresowani rodzice mogą zapisywać dzieci z naszej placówki w sekretariacie szkoły lub u wychowawców poszczególnych grup, w dniach od 8 do 19 czerwca 2017 roku.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, dzieci których mamy przebywają na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, opiekuńczych itp. będą przyjmowane tylko w przypadku wolnych miejsc.

Koszt pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu lipcu 2017 będzie wynosił:

- 1,00 zł (słownie: jeden złoty, zero groszy) za każdą rozpoczętą godzinę ponad minimum programowe,

- 8,00 zł (słownie: osiem złotych, zero groszy) – stawka żywieniowa za 1 dzień pobytu.

Po otrzymaniu informacji o wysokości opłat za miesiąc lipiec, należy dokonać wpłaty na rachunek Gminnego Przedszkola w Kołbieli, nr rachunku: 74 9226 0005 0055 0300 2000 0010 w terminie do dnia 27 czerwca 2017 roku.

                Dowód wpłaty prosimy okazać w sekretariacie.  Brak wpłaty oznaczać będzie rezygnację z miejsca.

W przypadku nieobecności dziecka wniesione opłaty nie będą podlegały zwrotowi

W miesiącu maju, Samorząd Uczniowski rozpoczął akcję charytatywną na rzecz pacjentów z Domowego Hospicjum Dziecięcego „Promyczek” w Otwocku. Promyczek zajmuje się opieką paliatywną dzieci, które są nieuleczalnie chore i umierające. Są to pacjenci z kilku powiatów województwa mazowieckiego. Dzięki Państwa ofiarności udało się zebrać dla podopiecznych Hospicjum potrzebne artykuły, między innymi obiadki i deserki dla niemowląt, podkłady na łóżeczka, chusteczki do pielęgnacji dzieci. W piątek, 2 maja 2017 r., Samorząd Uczniowski przekazał dary wolontariuszom z Promyczka. Wszystkim, którzy pomogli nam w zbiórce serdecznie dziękujemy w imieniu pacjentów i ich rodziców. 

Opiekunowie SU – Dorota Cieplińska i Marcin Bąbel

W piękny, słoneczny poranek 26 maja 2017 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Doroty Cieplińskiej udali się do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie. Po krótkim powitaniu przez organizatorów, uczniowie podzieleni na siedem zespołów przystąpili do realizacji swoich zadań. Grupa plastyczna malowała w plenerze okoliczne krajobrazy. Uczniowie z poszczególnych grup badali np. : właściwości wody, rozpoznawali drzewa i określali ich wiek, poznawali organizmy żyjące na torfowisku, opisywali rośliny runa leśnego, uczyli się orientacji w terenie. Po zakończeniu działań nastąpiło podsumowanie warsztatów. Każdy zespół prezentował swoją pracę. Podsumowaniem było ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Drzewa leśne”. Do II etapu zakwalifikowano cztery prace – Nadii Banaszek, Amelki Bieńkowskiej, Oliwki Krupińskiej i Agaty Rżysko. Nasza uczennica Oliwia Krupińska z klasy VI b w etapie gminnym zajęła I miejsce. Spotkanie zakończyliśmy poczęstunkiem, a później mogliśmy zwiedzać Centrum Edukacji Leśnej. 

Uczestnicy warsztatów przyrodniczych: klasa V a - Oliwia Antosiewicz, Wiktoria Lipska, Bartosz Obłoza; klasa V b - Julka Czarnota, Martynka Majewska, Emilka Młot, Zuzia Mrowiec, Ola Sitkiewicz, Ala Siwik; klasa VI a - Amelka Bieńkowska, Igor Rogowski; klasa VI b - Nadia Banaszek, Oliwia Krupińska, Emilka Krzemińska, Agata Rżysko.

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli