Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja jest ważnym świętem w kalendarzu Polski. Na domach powiewają flagi państwowe, dla Polaków jest to dzień wolny od pracy, a mieszkańcy naszego kraju uczestniczą w lokalnych uroczystościach.

Mieszkańcy Kołbieli zgromadzili się przed południem, by złożyć kwiaty pod pomnikiem ks. Skorupki, a następnie uczestniczyć we mszy świętej w kościele i w koncercie pieśni patriotycznych. Uroczystość odbyła się w asyście pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Kołbiel oraz pocztu Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli oraz Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga.

Jak podkreślił Wójt Gminy, p. Adam Budyta, obecność strażaków była szczególnie ważna ze względu na przypadający 4 maja Dzień Strażaka w dniu ich patrona, św. Floriana, a obecność reprezentacji szkół jest wyrazem szacunku dla tradycji narodowych. Poczet sztandarowy naszej szkoły wystąpił w niecodziennym składzie: chorąży- nauczyciel p. Bartłomiej Piętka oraz asysta uczennic klas szóstych: Anna Święch, Emilia Krzemińska, Natalia Kurkowska i Oliwia Mikita.

Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  Święta Flagi oraz Święta Pracy jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły.

Aby uzmysłowić wszystkim jak ważną rolę i znaczenie mają słowa Ojczyzna i Patriotyzm uczniowie zaprezentowali 28 kwietnia najważniejsze wydarzenia związane z tymi świętami narodowymi.

Część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie uczniowie klasy 4a i 6c przygotowali pod opieką pani Beaty Kurek oraz pana Tomasz Bartnickiego. Całej uroczystości towarzyszył chór pod opieką p. Ewy Możdżonek.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

28 kwietnia 2017 roku uczniowie klas trzecich ze szkół podstawowych Gminy Kołbiel zmierzyli się w Konkursie Ortograficznym „As Ortografii”.

Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej w Kołbieli. Do konkursu przystąpiło 19 uczniów.


Wszystkim Uczestnikom życzymy sukcesów!

 

31 marca 2017 r. odbył się XII Szkolny Konkurs Wiedzy Biblijnej dla uczniów klas IV – V

Celami Konkursu było:

- zainteresowanie uczniów lekturą Pisma świętego;

- ukazanie Pisma świętego jako źródła wiedzy;

- szczegółowe poznanie Ewangelii wg św. Marka;

- pogłębienie wiedzy o życiu Jezusa Chrystusa;

- wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu wiedzy;

- promowanie osiągnięć uczniów.

Uczestnicy otrzymali do rozwiązania test zawierający 30 pytań. W Konkursie wzięło udział 11 uczniów.


Oto wyniki XII Szkolnego Konkursu Wiedzy Biblijnej:

I miejsce Wiktoria Gąska kl IVa

I miejsce Kacper Kępka kl Va

II miejsce Kacper przybysz kl. IVb

III miejsce Patrycja Wiącek kl. Va

Wyróżnienie

Emilia Młot kl. Vb

Anna Wielgołaska kl. Vb

Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie prowadzi nie tylko edukację przyrodniczą, ale dba również o pamięć leśników polskich i ich rodzin, którzy zginęli na wschodzie w latach 1939-1948. Na terenie centrum znajduje się pomnik Golgota Leśników oraz Dębowy Las Pamięci- wraz z nazwiskami 102 ofiar represji. W piątek, 7 kwietnia 2017 roku, nastąpiło uroczyste przekazanie opieki nad Dębowym Lasem Pamięci Gminie Kołbiel. Dotychczasowy opiekun, Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, przekazał pieczę Publicznemu Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli.

Czytaj więcej...

Uczniowie naszej szkoły już po raz piąty wzięli udział w Powiatowym Konkursie Palm Wielkanocnych organizowanym przez Publiczne Gimnazjum im. Oskara Kolberga w
Kołbieli. Honorowy Patronat nad Konkursem objął Starosta  Powiatu Otwockiego.           

 Celem Konkursu było: 

  • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą; 
  • pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; 
  • rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży; 
  • przekaz wartości i tradycji ludowej; 
  • integracja społeczności lokalnej; 
  • promocja dorobku kulturowego. 

Czytaj więcej...

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli