Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018 – 4 września 2017 r. 

Godz.9.00 – Msza św. w  kościele;

Godz.9.50 – uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego w oddziałach przedszkolnych
(mała salka gimnastyczna);

Godz. 10.00 – uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego kl. I – VII i klasy gimnazjalne
(duża sala gimnastyczna).

23 czerwca 2017 roku był szczególnie wyczekiwanym dniem przez uczniów.

O godzinie 9.00 społeczność szkolna wzięła udział we Mszy św., odprawionej w miejscowym kościele. Apel w szkole rozpoczął się uroczystym odśpiewaniem hymnu szkoły i przemówieniem Pani Dyrektor Agaty Michalczyk. Podczas apelu rozdano nagrody uczniom za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Po rozdaniu świadectw w klasach i przestrogach wychowawców dotyczących bezpieczeństwa podczas letnich wojaży rozpoczęły się WAKACJE!

9:00 – Msza św.

10:00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Oddziały przedszkolne – w swoich salach 

Klasy I-VI – sala gimnastyczna  

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli