Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Obchody Dnia Ziemi przypadają 22 kwietnia i mają na celu zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, których konsekwencje będą ponosić przyszłe pokolenia. Każdy z nas powinien pochylić się nad losem naszej planetyi i zrobić choć mały krok, aby zachować jej piękno. Działania edukacyjne prowadzone wśród dzieci zwiększają szanse na przetrwanie różnorodności organizmów żywych i źródeł energii nieodnawialnej.

W naszej szkole obchody Święta Ziemi trwały od 19 do 28 kwietnia 2017r.  Zarówno przedszkolaki,  jak i uczniowie klas I – VI podjęli różne działania promujące ochronę środowiska. W trakcie zajęć edukacyjnych nasi wychowankowie przygotowywali scenki, plakaty i gazetki ekologiczne. Obchodzili „zielony dzień”, w czasie którego robili sałatki witaminowe. Oglądali filmy o tematyce ekologicznej. Przedstawiali piękno przyrody pisząc wiersze i tworząc ilustracje. Porządkowali teren wokół szkoły. Poznawali zasady prawidłowej segregacji odpadów.  Uczestniczyli w lekcjach terenowych poznając zbiorniki wodne, rośliny i zwierzęta najbliższej okolicy. Brali udział w grach i konkursach przyrodniczych. Uczestniczyli w warsztatach na temat gatunków zagrożonych wyginięciem.

Świetlica szkolna działająca przy Szkole Podstawowej w Kołbieli ogłasza rozpoczęcie rekrutacji dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018.

Termin przyjmowania kart zgłoszeniowych dzieci chętnych do korzystania ze świetlicy szkolnej  w roku szkolnym 2017/2018 :

Od 10 maja do 20 maja 2017r. – karty zgłoszeniowe składają rodzice uczniów obecnych klas pierwszych i drugich.

Od 10 czerwca do 20 czerwca 2017r. – karty zgłoszeniowe składają rodzice dzieci obecnych klas „0” ze Szkoły Podstawowej w Kołbieli – ( dotyczy dzieci, które od 1 września 2017 roku będą uczniami klas pierwszych).

Wypełnione karty zgłoszeniowe wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu rodziców składamy w sekretariacie Szkoły Podstawowej.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej

dnia 21 czerwca 2017r.

Karty zgłoszeniowe można otrzymać w sekretariacie szkoły , u wychowawców świetlicy lub pobrać ze strony internetowej szkoły podstawowej. Do karty zgłoszeniowej prosimy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców.

W miarę wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca odbędzie się na początku miesiąca września. Z możliwości zapisów będą mogli skorzystać uczniowie z pozostałych oddziałów.

Karta zgłoszenia do świetlicy - POBIERZ

Zaświadczenie o zatrudnieniu - POBIERZ

Komisja  konkursowa po dokonaniu oceny prac wyłoniła następujących laureatów GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „AS ORTOGRAFII

I   miejsce – Oliwia Zduńczyk SP Kołbiel

II   miejsce – Zuzanna Dróżdż SP Kołbiel i Zuzanna Rybka SP Kołbiel

III  miejsce – Piotr Garbacz SP Kąty, Julia Moczulska SP Kołbiel, Zuzanna Witkowska
SP Kołbiel
              

Organizatorzy  - Szkoła Podstawowa w Kołbieli

Zwycięzcom gratulujemy!

Gospodarzem Gminnej "Olimpiady Matematycznej 2017" - edycja V, tak jak we wcześniejszych edycjach, była Szkoła Podstawowa im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku.

Celem konkursu była popularyzacja matematyki, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, wdrażanie do praktycznego stosowania umiejętności matematycznych, motywowanie uczniów do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych.

Na etapie szkolnym uczniowie pisali test online sprawdzający umiejętności matematyczne w macierzystych szkołach poprzez stronę internetową w dniu 20 kwietnia 2017r. Olimpiada rozgrywała się  drużynowo.

Czytaj więcej...

Rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja jest ważnym świętem w kalendarzu Polski. Na domach powiewają flagi państwowe, dla Polaków jest to dzień wolny od pracy, a mieszkańcy naszego kraju uczestniczą w lokalnych uroczystościach.

Mieszkańcy Kołbieli zgromadzili się przed południem, by złożyć kwiaty pod pomnikiem ks. Skorupki, a następnie uczestniczyć we mszy świętej w kościele i w koncercie pieśni patriotycznych. Uroczystość odbyła się w asyście pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Kołbiel oraz pocztu Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli oraz Publicznego Gimnazjum im. Oskara Kolberga.

Jak podkreślił Wójt Gminy, p. Adam Budyta, obecność strażaków była szczególnie ważna ze względu na przypadający 4 maja Dzień Strażaka w dniu ich patrona, św. Floriana, a obecność reprezentacji szkół jest wyrazem szacunku dla tradycji narodowych. Poczet sztandarowy naszej szkoły wystąpił w niecodziennym składzie: chorąży- nauczyciel p. Bartłomiej Piętka oraz asysta uczennic klas szóstych: Anna Święch, Emilia Krzemińska, Natalia Kurkowska i Oliwia Mikita.

Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  Święta Flagi oraz Święta Pracy jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły.

Aby uzmysłowić wszystkim jak ważną rolę i znaczenie mają słowa Ojczyzna i Patriotyzm uczniowie zaprezentowali 28 kwietnia najważniejsze wydarzenia związane z tymi świętami narodowymi.

Część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie uczniowie klasy 4a i 6c przygotowali pod opieką pani Beaty Kurek oraz pana Tomasz Bartnickiego. Całej uroczystości towarzyszył chór pod opieką p. Ewy Możdżonek.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli