Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Z okazji święta naszych chłopców Samorząd Uczniowski zorganizował pierwszą w tym roku szkolnym dyskotekę. Odbyła się ona w dniu 10 października 2016 r. Chłopcy z sekcji technicznej przygotowali repertuar muzyczny, a uczniowie z  sekcji rozrywkowej pod kierunkiem Klary Mazek i Emilki Krzemińskiej przeprowadzili konkursy i zabawy z nagrodami. Uczniowie świetnie się bawili, niestety czas upłynął bardzo szybko. Czekamy z niecierpliwością  na następną dyskotekę. 

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

13 października 2016 roku był jednym z bardziej uroczystych w szkole dni. Od rana panowała atmosfera ogólnej radości. Uczniowie starali się okazać swoim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi uznanie, sympatię i wdzięczność. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Pani Dyrektor Agata Michalczyk złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń.

Także Samorząd Uczniowski przygotował dla wszystkich piękne i wzruszające życzenia oraz słodki poczęstunek w postaci tortu.

Informujemy, że autobus szkolny dowożący dzieci z Gadki – od 10 października 2016 roku, rano będzie jeździł dwoma kursami. Odjazd autobusu z Gadki zaplanowany został na godzinę:

7:25 – dla uczniów, którzy zaczynają zajęcia od godz. 8:00,

8:35 – dla uczniów rozpoczynających zajęcia później oraz dla przedszkolaków.

W dniu 3 października 2016 r. klasa II c  i II d wraz z wychowawcami wybrała się na wycieczkę do Warszawy. Uczniowie zwiedzili studia telewizyjne TVP przy ul. Woronicza, w których nagrywane są różne programy rozrywkowe, np. „Domisie”, czy „Pytanie na śniadanie” oraz zapoznali się z kulisami pracy nad najciekawszymi programami telewizyjnymi. Ponadto dzieci miały możliwość zobaczenia najstarszych kamer telewizyjnych, pierwszych scenografii, czy legendarnych postaci z bajek i programów dla dzieci ( Kulfon, Jacek i Agatka itp.) , a także przeróżnych kostiumów aktorskich.

Wycieczka była udana!

 

Tegoroczny plener plastyczny organizowany przez Mazowiecki Zespół Krajobrazowy odbył się 1 października 2016 r. w Ośrodku edukacyjno - muzealnym  Baza „Torfy” w Karczewie. Celem spotkania było zwrócenie uwagi uczestników na piękno otaczającego świata oraz ukazanie walorów przyrodniczych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 

Naszą szkołę reprezentowały uczennice z kółka plastycznego i zespołu „Kajducki”, które wyjechały pod opieką p. Doroty Cieplińskiej i p. Grażyny Główki. Na miejscu czekały stanowiska pracy dla szkół i  profesjonalne materiały plastyczne oraz słodki poczęstunek. W trakcie pleneru dziewczynki mogły wykazać się pomysłowością i własną wizją ukazania walorów jesiennego krajobrazu. Jedną z atrakcji była możliwość zwiedzania zbiorów flory i fauny MPK. Plener zakończył się wspólnym pozowaniem do zdjęć. A jakie dzieła powstały w trakcie pleneru to zobaczycie sami.            

Zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Kołbiel uchwałą Nr XVIII/134/2016 z dnia 30 września
2016 r. ulega  zmianie opłata za dożywianie w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, dotyczy dzieci z rodzin wielodzietnych korzystających z żywienia w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.

Obowiązująca od 1 października 2016 r. opłata  będzie wynosiła 50% kosztów dożywiania w danym roku szkolnym w wymiarze dziennym za jedno dziecko. Zmiana wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały tj. 30 września 2016 r.

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli