Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

28 kwietnia 2017 roku uczniowie klas trzecich ze szkół podstawowych Gminy Kołbiel zmierzyli się w Konkursie Ortograficznym „As Ortografii”.

Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej w Kołbieli. Do konkursu przystąpiło 19 uczniów.


Wszystkim Uczestnikom życzymy sukcesów!

 

31 marca 2017 r. odbył się XII Szkolny Konkurs Wiedzy Biblijnej dla uczniów klas IV – V

Celami Konkursu było:

- zainteresowanie uczniów lekturą Pisma świętego;

- ukazanie Pisma świętego jako źródła wiedzy;

- szczegółowe poznanie Ewangelii wg św. Marka;

- pogłębienie wiedzy o życiu Jezusa Chrystusa;

- wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu wiedzy;

- promowanie osiągnięć uczniów.

Uczestnicy otrzymali do rozwiązania test zawierający 30 pytań. W Konkursie wzięło udział 11 uczniów.


Oto wyniki XII Szkolnego Konkursu Wiedzy Biblijnej:

I miejsce Wiktoria Gąska kl IVa

I miejsce Kacper Kępka kl Va

II miejsce Kacper przybysz kl. IVb

III miejsce Patrycja Wiącek kl. Va

Wyróżnienie

Emilia Młot kl. Vb

Anna Wielgołaska kl. Vb

Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie prowadzi nie tylko edukację przyrodniczą, ale dba również o pamięć leśników polskich i ich rodzin, którzy zginęli na wschodzie w latach 1939-1948. Na terenie centrum znajduje się pomnik Golgota Leśników oraz Dębowy Las Pamięci- wraz z nazwiskami 102 ofiar represji. W piątek, 7 kwietnia 2017 roku, nastąpiło uroczyste przekazanie opieki nad Dębowym Lasem Pamięci Gminie Kołbiel. Dotychczasowy opiekun, Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie, przekazał pieczę Publicznemu Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Kołbieli.

Czytaj więcej...

Uczniowie naszej szkoły już po raz piąty wzięli udział w Powiatowym Konkursie Palm Wielkanocnych organizowanym przez Publiczne Gimnazjum im. Oskara Kolberga w
Kołbieli. Honorowy Patronat nad Konkursem objął Starosta  Powiatu Otwockiego.           

 Celem Konkursu było: 

  • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą; 
  • pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej; 
  • rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży; 
  • przekaz wartości i tradycji ludowej; 
  • integracja społeczności lokalnej; 
  • promocja dorobku kulturowego. 

Czytaj więcej...

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Celestynów, gościliśmy w naszej szkole pana Jakuba Kruchelskiego, pracownika Centrum Edukacji Leśnej.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy VI c, V b oraz uczniowie koła przyrodniczego.

Pan Jakub zapoznał uczestników z gatunkami sów żyjących na terenie Polski, ich przystosowaniem do prowadzenia nocnego trybu życia oraz specyficzną budową ciała. Uczniowie mogli usłyszeć odgłosy jakie wydają te ptaki, obejrzeć jak wyglądają pióra i wypluwki.

Dowiedzieli się co to jest szlara oraz dlaczego sowie oczy „świecą” w nocy. Ciekawość wzbudziły mity z historii związane z sowami. Jak się okazało, sowa niestety nie jest tak mądrym ptakiem jak się potocznie twierdzi. 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli wzorem ubiegłego roku, uprzejmie informuje, iż od dnia 4 kwietnia 2017 roku rozpocznie się rekrutacja dzieci 6-letnich (urodzonych w 2011 r.) do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w tutejszej placówce oraz rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2017/2018 r.

Jednocześnie informujemy, iż dla dzieci 5-letnich (urodzonych w 2012r) również przewidziane zostały miejsca w oddziałach przedszkolnych tutejszej szkoły.

Rekrutacja odbywać się będzie w następujący sposób:

  • dzieci sześcioletnie zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły składają „Zgłoszenie dziecka do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”
  • dzieci pięcioletnie składają „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych ”
  • dla dzieci siedmioletnich przygotowane zostało „Zgłoszenie dziecka do realizacji obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej”

Przedmiotowe druki są do pobrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w godz. 8:00 – 16:00.

Szczegóły zasad przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy pierwszej znajdują się na stronie Gminy Kołbiel: www.kolbiel.pl  

Pierwszy etap rekrutacji prowadzony będzie w terminie od 04.04.2017r do 14.04.2017r.

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli