Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Od dnia 11 września 2017 roku stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie posiłków wszystkim uczniom, którzy złożyli „karty zapisu na dożywianie” do piątku tj. do 08.09.2017 roku.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018 – 4 września 2017 r. 

Godz.9.00 – Msza św. w  kościele;

Godz.9.50 – uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego w oddziałach przedszkolnych
(mała salka gimnastyczna);

Godz. 10.00 – uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego kl. I – VII i klasy gimnazjalne
(duża sala gimnastyczna).

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli