Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły, czas do szkoły...

Szkoła Podstawowa

im. Armii Krajowej w Kołbieli

Moje wiersze nie są do śpiewania, nie są do tańczenia, nie są do robienia monodramów. Moje wiersze są do słuchania i myślenia (W. Szymborska)

30 maja 2018 r. w naszej szkole  z okazji Dnia Matki odbył się wieczorek poetycko- muzyczny poświęcony twórczości osoby niezwykłej i nietuzinkowej- laureatce literackiej Nagrody Nobla, Wisławie Szymborskiej, który przygotowały p. Alicja Pacek, p. Małgorzata Żelazowska i p. Aneta Rosochacka- Wykieł.

Czytaj więcej...

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kołbieli informuje o rozpoczętym naborze na wolne stanowiska od 1 września 2018 roku.

KONSERWATOR - informacja

KUCHARKA - informacja

OPIEKUN PRZY DOWOZIE - informacja

OPIEKUN PRZY DOWOZIE - WOŹNA - informacja

WOŹNY - informacja

Kryteria rekrutacji do klasy I - POBIERZ

Zarządzenie ws określenia wzoru zgłoszenia do klasy I - POBIERZ

Zarządzenie ws harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I - POBIERZ

Zgłoszenie do I klasy - POBIERZ

W dniach 2 - 31 lipca 2018r w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli będzie zorganizowany dyżur dla dzieci, które potrzebują opieki z uwagi na pracę obojga rodziców.

Zainteresowani rodzice mogą zapisywać dzieci z naszej placówki w sekretariacie szkoły lub u wychowawców poszczególnych grup, w dniach od 24 maja do 04 czerwca 2018r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, dzieci których mamy przebywają na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, opiekuńczych itp. będą przyjmowane tylko w przypadku wolnych miejsc.

Koszt pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu lipcu 2018 będzie wynosił:

- 1,00 zł (słownie: jeden złoty, zero groszy) za każdą rozpoczętą godzinę ponad minimum programowe,

- 8,00 zł (słownie: osiem złotych, zero groszy) – stawka żywieniowa za 1 dzień pobytu.

Po otrzymaniu informacji o wysokości opłat za miesiąc lipiec, należy dokonać wpłaty na rachunek Gminnego Przedszkola w Kołbieli, nr rachunku: 74 9226 0005 0055 0300 2000 0010 w terminie do dnia 15 czerwca 2018 roku.

                Dowód wpłaty prosimy okazać w sekretariacie.  Brak wpłaty oznaczać będzie rezygnację z miejsca.

W przypadku nieobecności dziecka wniesione opłaty nie będą podlegały zwrotowi

Informujemy, że z uwagi na wejście w życie z dniem 25 maja 2018 roku Unijnych przepisów wprowadzających zmiany w zasadach przetwarzania danych osobowych, wszystkie podmioty - w tym także szkoły i placówki oświatowe - muszą dostosować procedury do zawartych w nim przepisów. 

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…), sprecyzowane zostały wymogi dotyczące wyrażania i wycofywania zgody na przetwarzanie danych, w tym także udostępniania wizerunku i danych podopiecznych na stronach internetowych.

Dlatego też, na chwilę obecną z naszej strony www usunięte zostały wszelkie informacje zawierające chociażby cząstkowe dane wrażliwe. Strona podejmie pełne działanie po dostosowaniu do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kołbieli